NETTILAB

Steg 1 Välj laboratorium och åtgärd

 
 

Steg 1 Välj laboratorium, sedan åtgärd genom att klicka i rutan bredvid åtgärden. Med ett klick väljer du både laboratorium och åtgärd.

Välj endast en åtgärd, även om du behöver flera.

När du bokat tid i Nettilab behöver du inte anmäla dig när du kommer till laboratoriet.

Mer information om åtgärderna får du genom att klicka på frågetecknen efter åtgärderna.
Vi rekommenderar starkt användning av egen mask eller näs-munskydd när ni vistas I laboratoriet.
OBS! Du kommer väl inte till laboratoriet, om du har symtom på infektion i luftvägarna.

Vasa centralsjukhus laboratorium

Provtagningen gäller endast remisser från Vasa centralsjukhus eller andra sjukhus ( t.ex. TAYS).

Jakobstads laboratorium

Barnpatienter under 6 år, boka gärna två provtagningstider efter varann.

Nykarleby laboratorium

Barnpatienter under 6 år, boka gärna två provtagningstider efter varann.

Dammbrunnsvägens laboratorium (Vasa)

Laihela laboratorium

Lillkyro provtagning

Malax laboratorium

Korsnäs provtagning

Bottenhavets laboratorium
(Kristinestad)